Sprzątanie po pożarzeDealMax – Sprzątanie po pożarze

Firma DealMax od lat zbiera doświadczenie w różnych sytuacjach porządkowych. Niestety często ma również do czynienia z przykrymi przypadkami, które wymagają natychmiastowej interwencji, jak na przykład sprzątanie po pożarze.

Ogień stanowi jeden z najgroźniejszych żywiołów, który nie tylko zagraża życiu, ale również powoduje ogromne straty w dobytku. Podczas pożaru powstają także substancje, których nieusunięcie może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Tlenek węgla może bowiem zaburzyć trwale układ nerwowy oraz sercowo-naczyniowy, a osad pożarowy może być przyczyną nieodwracalnych zniszczeń w wyposażeniu.

Kompleksowe sprzątanie po pożarze, jakie oferuje firma DealMax, to nie tylko pozbycie się sadzy, pyłu i kurzu z pozostałości ścian, mebli i innych ruchomości. Usuwanie skutków pożaru to również:

  • Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i sprzętu elektronicznego
  • Ozonowanie pomieszczeń, które neutralizuje zapach i usuwa zadymienie
  • Wyburzanie pozostałych, nadpalonych konstrukcji oraz utylizacja wszystkich odpadów
  • Ostateczne oczyszczenie powietrza odpowiednimi filtrami i zabezpieczenie ocalałego mienia

 

 
 
 

Jak przebiega usuwanie skutków pożaru?

Związki, które powstają na skutek pożaru, mogą być bardzo toksyczne. Sprzątanie po pożarze może więc mieć wyjątkowo skomplikowany przebieg, w zależności od stopnia podpalenia i powstałych szkód. Czasem wymagana jest dekontaminacja, która polega na dezaktywacji zarówno chemikaliów, jak i innych substancji szkodliwych. Proces dekontaminacji przeprowadzany jest nie tylko na infrastrukturze, ale często również na ludziach i zwierzętach. Usuwanie skutków pożaru opiera się jednak głównie na specjalistycznych środkach chemicznych oraz szerokiej wiedzy naszych wyszkolonych pracowników.

Sprzątanie po pożarze zwykle zaczyna się od oględzin i oceny sytuacji. Następnie określany jest plan działania oraz konieczny do użycia specjalistyczny sprzęt. W następnym etapie wyklucza się ewentualną obecność szkodliwych związków chemicznych i przystępuje do czyszczenia pomieszczenia.

Nasza firma, na prośbę klienta, szczegółowo pakuje i zabezpiecza również wszelkie przedmioty osobiste, dokumenty i inne ruchomości, które mogą być narażone na dalszą destrukcję. Rzeczy te przewożone są do siedziby firmy, gdzie poddawane są ozonowaniu i czyszczeniu, a po zakończeniu prac oddawane są właścicielowi. Takim samym procesom poddajemy również na miejscu sprzęt RTV i AGD, który poprzez nieusunięte zanieczyszczenia, może powodować spięcia i grozić kolejnym pożarem.

 

Bezpieczne sprzątanie po pożarze

Firma DealMax wie, że nie warto igrać z ogniem i bagatelizować skutków jego działania. Sprzątanie po pożarze powinno więc odbyć się jak najszybciej, ale również w bezpiecznych warunkach. Zawsze upewniamy się, czy budynek nie grozi zawaleniem, czy odłączony został dopływ gazu i prądu, stosujemy maski ochronne i działamy zgodnie z przepisami BHP. Dzięki temu usuwanie skutków pożaru przebiega sprawnie, a my nie narażamy zdrowia i życia naszych cennych pracowników. .